W okresie od 27 czerwca do 10 lipca 2020 roku  odbył się w naszej placówce III Międzygrupowy Turniej w Tenisa Ziemnego. Zawody rozegrane zostały systemem "każdy z każdym". W systemie tym kolejność rozgrywek została ustalona na podstawie tzw. tabeli Bergera.
Do rywalizacji przystąpiło 9 wychowanków, którzy stoczyli zacięte boje na doskonale przygotowanych kortach, które w tym roku przeszły gruntowną modernizację. Łącznie rozegrano 36 pojedynków, które przebiegły w spokojnej atmosferze i zdrowej sportowej rywalizacji. Zmagania były bardzo zacięte i przyniosły wiele emocji.

W okresie od 9 do 14 czerwca 2020 roku odbył się w naszej placówce XII Międzygrupowy Turniej w Ringo. Zawody rozegrane zostały systemem "każdy z każdym". Do rywalizacji przystąpiło 13 wychowanków, którzy stoczyli zacięte boje na trawiastym boisku do siatkówki. Łącznie rozegrano 78 pojedynków, które przebiegły w spokojnej atmosferze i zdrowej sportowej rywalizacji.

W związku z wprowadzeniem kolejnych etapów łagodzenia obostrzeń będących wynikiem pandemii COVID-19, przywracam możliwość odwiedzin u wychowanków na terenie placówki osób z zewnątrz pod warunkiem bezwzględnego stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie epidemii SARS-Co-2 w Polsce.
Szczegółowe informacje są dostępne u wychowawców grup i kierownika internatu.

Dyrektor Zakładu Poprawczego