Zarządzenie nr 8 / 2020 z dnia 26.03.2020

Dyrektora Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju w sprawie udzielania urlopów i przepustek, a także odwiedzin wychowanków.

Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze stanem epidemii w całym kraju, w stosunku do nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich wstrzymuje się przepustki i urlopy a także odwiedziny, na okres do odwołania.

19 marca 2020 roku zorganizowane zostały w naszej placówce XII Mistrzostwa na Najsprawniejszego Wychowanka Zakładu Poprawczego w sezonie 2019/2020. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli wychowawcy: Piotr Kocyła, Jerzy Cibor, Adam Janas i Marcin Rabenda, którzy poprzez te zawody chcieli rozbudzić u wychowanków motywację do podjęcia fizycznego wysiłku, wdrożyć ich do aktywności ruchowej i zachowań fair-play, a przede wszystkim przeciwdziałać nudzie poprzez zaangażowanie w rywalizację o charakterze sportowym.

Wielobój sprawnościowy został przeprowadzony na sali sportowej Zakładu Poprawczego i składał się z 5 etapów:

Tor Przeszkód 
Podciąganie na drążku 
Bieg po tzw. „kopercie” 
Pompki na krzesłach 
Skakanka

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju wprowadza zakaz udzielania urlopów i przepustek a także odwiedzin wychowanków w dniach 12-26 marca 2020 r.