21 lutego 2020 roku został zorganizowany wyjazd na kryte lodowisko do Świdnicy. Miejsce jest super, gdyż podczas jazdy na łyżwach włączana jest muzyka.
Po wypożyczeniu sprzętu od razu ruszyliśmy na lód. Pierwsze okrążenia były trochę niepewne, ale po chwili wszyscy radzili sobie super. Na tafli było bardzo dużo osób, przeważała młodzież i dzieci, gdyż
był to ostatni dzień ferii.

14 lutego 2020 roku odbyła się w ramach Kółka Turystycznego, integracyjna wycieczka krajoznawczo-turystyczna, wychowanków Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju wraz z lokalnymi sportowcami ze Złotoryi do Karpacza. Celem głównym było Walentynkowe Zimowe zdobycie Śnieżki.

Śnieżka to najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech, województwa dolnośląskiego, a także całego Śląska. Najwybitniejszy szczyt Polski i Czech. Jego oficjalna wysokość bezwzględna to 1603 m n.p.m..