Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 5 ust. 4 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz. Urz. MS. Nr 11, poz. 149) zamieszczamy Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostki za rok 2011

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju za rok 2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostki za rok 2018


Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju za rok 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostki za rok 2017


Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostki za rok 2016


Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostki za rok 2015


Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostki za rok 2014


Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostki za rok 2013


Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostki za rok 2012

Plan Kontroli Zarządczej na rok 2012


Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju za rok 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostki za rok 2011