Drukuj
Odsłony: 78

W dniu 23.02.21r. odbyła się wycieczka do Ośrodka Sportów Zimowych w Jakuszycach. Wycieczkę organizowali nauczyciele szkoły: Robert Śladewski i Tomasz Szpiter. W wycieczce wzięli udział Nasi wychowankowie:
1. Krystian Rechul
2. Adam Kaszuba
3. Fabian Nieciąg
oraz kierowca Bartłomiej Wnęk.

Celem głównym wycieczki były walory poznawcze:
- poznanie ciekawego zakątka kraju – Jakuszyce – największy ośrodek uprawiania narciarstwa biegowego w Polsce,
- poznanie zimowych krajobrazów górskich – Polana Jakuszycka, Rozdroże Izerskie, tereny wokół schroniska Orle itp.
- poznanie podstawowej techniki poruszania się i jazdy na nartach biegowych,
oraz wychowawcze:
- podnoszenie sprawności fizycznej uczniów,
- upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki,
- integracja grup rówieśniczych,
- kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli,
- rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu, pokonywanie trudności,
- nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie poza zakładem,
- wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, kształtowanie kultury współżycia w grupie rówieśniczej.
Wychowankowie po wizycie w wypożyczalni sprzętu narciarskiego, otrzymali naukę od swoich nauczycieli wychowania fizycznego i przeszli krótkie szkolenie z zakresu:
- utrzymywania równowagi,
- poruszania się na nartach biegowych
- podstawowego kroku narciarskiego stylem klasycznym,
- naukę utrzymywania się w torach,
- techniki odpychania,
- zachowywania się na podbiegach i zjazdach,
- oraz z zakresu bezpiecznych i kontrolowanych upadków.
Następnie po zaliczonym kursie w formie egzaminu sprawdzającego, wychowankowie udali się na nartach na wyprawę turystyczno-narciarską do schroniska Orle (ok. 4,5km) po płaskiej trasie turystycznej. Tam nastąpił krótki odpoczynek, regeneracja i uzupełnienie energii. W drodze powrotnej niektórzy uczniowie: Adam i Krystian pod nadzorem T. Szpitera chcieli sprawdzić umiejętności na zjazdach z większych wzniesień.
Wszyscy dotarli cało i szczęśliwie do parkingu i w dobrych humorach ruszyli w drogę powrotną do zakładu mając w nogach ok. 10km trasę narciarską i dzień pełen wrażeń, który długo będą wspominać.

Relacja: Tomasz Szpiter


Jak2021_01.jpg Jak2021_010.jpg Jak2021_011.jpg

Jak2021_012.jpg Jak2021_013.jpg Jak2021_014.jpg

Jak2021_015.jpg Jak2021_02.jpg Jak2021_03.jpg

Jak2021_04.jpg Jak2021_05.jpg Jak2021_06.jpg

Jak2021_07.jpg Jak2021_08.jpg Jak2021_09.jpg