24 stycznia 2021 roku zorganizowane zostały w naszej placówce XIII Mistrzostwa na Najsprawniejszego Wychowanka Zakładu Poprawczego w sezonie 2020/2021. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli wychowawcy: Piotr Kocyła, Jerzy Cibor, Adam Janas i Marcin Rabenda, którzy poprzez te zawody chcieli rozbudzić u wychowanków motywację do podjęcia fizycznego wysiłku, wdrożyć ich do aktywności ruchowej i zachowań fair-play, a przede wszystkim przeciwdziałać nudzie poprzez zaangażowanie w rywalizację o charakterze sportowym.

Wielobój sprawnościowy został przeprowadzony na sali sportowej Zakładu Poprawczego i składał się z 5 etapów:

Tor Przeszkód
Podciąganie na drążku
Bieg po tzw. „kopercie”
Pompki na krzesłach
Skakanka

Każdy zawodnik w poszczególnych etapach zdobywał punkty według zajętego miejsca, a następnie suma punktów zdobytych we wszystkich etapach decydowała o klasyfikacji końcowej. Chęć zmierzenia się w tym trudnym wieloboju wyraziło 8 wychowanków naszej placówki, którzy po 2 godzinnych zmaganiach wyłonili spośród siebie Najsprawniejszego Wychowanka Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju w sezonie 2020/2021.

1 miejsce – Kaszuba Adam (Grupa I) – 103 pkt
2-3 miejsce – Rechul Krystian (Grupa I) – 96 pkt
2-3 miejsce – Oraczko Adrian (Grupa I) – 96 pkt

W poszczególnych pod konkurencjach zwyciężyli:

Tor Przeszkód – Kaszuba Adam
Podciąganie na drążku – Kaszuba Adam
Bieg po tzw. „kopercie” – Rechul Krystian
Pompki na krzesłach – Kaszuba Adam
Skakanka – Oraczko Adrian

Zawody przebiegały w miłej, przyjaznej atmosferze z zachowaniem wszystkich zasad fair play, co zostało docenione przez organizatorów przy wręczaniu nagród.


Autor: Piotr Kocyła