19 marca 2020 roku zorganizowane zostały w naszej placówce XII Mistrzostwa na Najsprawniejszego Wychowanka Zakładu Poprawczego w sezonie 2019/2020. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli wychowawcy: Piotr Kocyła, Jerzy Cibor, Adam Janas i Marcin Rabenda, którzy poprzez te zawody chcieli rozbudzić u wychowanków motywację do podjęcia fizycznego wysiłku, wdrożyć ich do aktywności ruchowej i zachowań fair-play, a przede wszystkim przeciwdziałać nudzie poprzez zaangażowanie w rywalizację o charakterze sportowym.

Wielobój sprawnościowy został przeprowadzony na sali sportowej Zakładu Poprawczego i składał się z 5 etapów:

Tor Przeszkód 
Podciąganie na drążku 
Bieg po tzw. „kopercie” 
Pompki na krzesłach 
Skakanka

Każdy zawodnik w poszczególnych etapach zdobywał punkty według zajętego miejsca, a następnie suma punktów zdobytych we wszystkich etapach decydowała o klasyfikacji końcowej. Chęć zmierzenia się w tym trudnym wieloboju wyraziło 9 wychowanków naszej placówki, którzy po 1,5 godzinnych zmaganiach wyłonili spośród siebie Najsprawniejszego Wychowanka Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju w sezonie 2019/2020.

  1. miejsce – Oraczko Adrian (Grupa IV) – 108 pkt
  2. miejsce – Rechul Krystian (Grupa I) – 93 pkt
  3. miejsce – Borucki Marcel (Grupa I) – 79 pkt
  4. miejsce – Nowak Łukasz (Grupa IV) – 78 pkt

W poszczególnych pod konkurencjach zwyciężyli:

Tor Przeszkód – Oraczko Adrian
Podciąganie na drążku – Oraczko Adrian, Rechul Krystian
Bieg po tzw. „kopercie” – Oraczko Adrian
Pompki na krzesłach – Rechul Krystian
Skakanka – Nowak Łukasz

Drużynowo grupy zajęły odpowiednio miejsca:
1. miejsce – Grupa IV – 10 pkt
2. miejsce – Grupa I – 7 pkt

Zawody przebiegały w miłej, przyjaznej atmosferze z zachowaniem wszystkich zasad fair play, co zostało docenione przez organizatorów przy wręczaniu nagród.


Autor: Piotr Kocyła